STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:2

 

Den ekologiska odlingens utveckling under senare år

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Kartor

1. Skördeområden (SKO), södra Sverige
2. Skördeområden (SKO), norra Sverige
3. Produktionsområden (PO8)
4. Riksområden (RO)

1. Skördeområden (SKO), södra Sverige

 

2. Skördeområden (SKO), norra Sverige

 

 

3. Produktionsområden (PO8)

4. Riksområden (RO)

1 Södra och mellersta Sverige slättbygder

2 Södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder

3 Norra Sverige

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 

2

 

3

 

3