STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:2

 

Den ekologiska odlingens utveckling under senare år

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal hushåll 2001 vid ekostödsgårdar resp. konventionella företag samt hushållsmedlemmar och konsumtionsenheter vid hushåll vid ekostödsgårdar. Indextal som visar hur antalen i ekohushållen förhåller sig till de konventionella jordbrukarhushållen, (Index=100 då det genomsnittliga antalet är detsamma som vid konventionella företag)

Redovisningsgrupp

Antal hushåll

 

Hushållsmedlemmar per hushåll

 

Konsumtionsenheter per hushåll

 

Eko

Konv

Andel
eko, %

 

Eko

Index

(konv=100)

 

Eko

Index (konv=100)

Hela riket

10 574

62 024

15

 

2,94

118

 

2,65

115

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

3 097

28 247

10

 

2,97

117

 

2,68

114

RO 2

4 765

24 799

16

 

2,94

119

 

2,66

115

RO 3

2 712

8 978

23

 

2,89

119

 

2,63

116

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

1 294

10 449

11

 

2,70

117

 

2,47

114

5,1- 10,0

1 932

11 806

14

 

2,81

121

 

2,55

117

10,1- 20,0

2 373

12 301

16

 

2,73

116

 

2,49

113

20,1- 30,0

1 297

6 843

15

 

2,95

120

 

2,66

116

30,1- 50,0

1 534

8 422

15

 

3,09

117

 

2,77

115

50,1-100,0

1 511

8 518

15

 

3,32

117

 

2,94

114

100,1-200,0

504

3 081

14

 

3,31

110

 

2,95

109

200,1-

114

556

17

 

3,58

113

 

3,13

111

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

1 750

16 142

10

 

2,78

113

 

2,52

110

Trädgårdsväxter

70

582

11

 

2,61

98

 

2,43

99

Jordbruks- och trädgårdsväxter

103

588

15

 

2,91

111

 

2,64

109

Mjölkkor

1 516

8 520

15

 

3,18

114

 

2,86

112

Köttdjur

2 686

8 409

24

 

2,98

120

 

2,68

116

Nötkreatur, blandat

276

1 461

16

 

3,17

127

 

2,86

123

Andra husdjur

747

2 523

23

 

2,91

106

 

2,63

105

Blandad hus­djursskötsel

522

1 695

24

 

3,19

120

 

2,84

117

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

364

2 113

15

 

3,08

117

 

2,75

113

- mest husdjur

651

3 408

16

 

3,17

124

 

2,83

120

Småbruk

1 889

16 583

10

 

2,65

116

 

2,43

113

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-29 år

354

1 396

20

 

2,50

109

 

2,35

107

30-39 år

1 808

8 173

18

 

3,36

112

 

2,86

110

40-49 år

3 227

14 689

18

 

3,63

110

 

3,16

109

50-64 år

4 203

25 038

14

 

2,54

111

 

2,41

109

65- år

982

12 728

7

 

1,75

106

 

1,74

105