STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:2

 

Den ekologiska odlingens utveckling under senare år

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal hushåll 2001 vid ekostödsgårdar resp. konventionella företag samt hushållsmedlemmar och konsumtionsenheter vid hushåll vid ekolstödsgårdar. Indextal som visar hur antalen i ekohushållen förhåller sig till de konventionella jordbrukarhushållen, (Index=100 då det genomsnittliga antalet är detsamma som vid konventionella företag)

Redovisningsgrupp

Antal hushåll

 

Hushållsmedlemmar per hushåll

 

Konsumtionsenheter per hushåll

 

Eko

Konv

Andel
eko, %

 

Eko

Index

(konv=100)

 

Eko

Index (konv=100)

Typgrupp/ Arbetsbehov standardtimmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1 Jordbruksväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800-1199

191

2 502

7

 

2,98

121

 

2,68

117

1200-1599

105

1 594

6

 

2,92

112

 

2,65

111

1600-2399

104

1 508

6

 

3,42

126

 

3,00

120

2400-3199

42

513

8

 

3,45

115

 

3,02

112

RO 1 Mjölkkor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600-2399

22

237

8

 

2,95

161

 

2,68

147

2400-3199

73

838

8

 

2,99

125

 

2,73

121

3200-3999

86

946

8

 

3,19

108

 

2,84

106

4000-5599

104

827

11

 

3,91

125

 

3,45

123

RO 1 Övrig hus-
djursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600-2399

177

844

17

 

3,01

116

 

2,70

113

2400-3199

70

511

12

 

3,17

120

 

2,80

114

3200-3999

55

466

11

 

3,11

106

 

2,82

106

4000-5599

52

460

10

 

3,63

122

 

3,21

120

RO 1 Växtodling och husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600-2399

136

1 101

11

 

3,26

128

 

2,88

122

2400-3199

84

592

12

 

3,42

119

 

3,02

116

3200-3999

45

281

14

 

3,24

114

 

2,89

111

4000-5599

25

222

10

 

3,16

103

 

2,88

103

RO 2 Mjölkkor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600-2399

72

600

11

 

2,79

138

 

2,60

132

2400-3199

193

1 358

12

 

3,18

118

 

2,86

115

3200-3999

157

1 118

12

 

3,52

115

 

3,13

113

4000-5599

105

744

12

 

3,51

106

 

3,10

106

RO 3 Mjölkkor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600-2399

122

268

31

 

2,66

117

 

2,48

114

2400-3199

248

483

34

 

2,90

105

 

2,65

105

3200-3999

141

331

30

 

3,23

106

 

2,86

104

4000-5599

59

104

36

 

3,63

113

 

2,86

99