STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:2

 

Den ekologiska odlingens utveckling under senare år

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Taxerad inkomst av näringsverksamhet år 2001

Redovisningsgrupper 

Hushåll vid

Ekostödsgårdar

Konventionella företag

 

Taxerad inkomst av
näringsverksamhe
t

Standardiserat arbets-
behov2

Taxerad inkomst
av näringsverk-
samhet

Standardiserat arbetsbehov2

 

Kronor

Index1

Timmar

Index1

Kronor

Timmar

Hela riket

59 000

109

1 478

106

54 000

1 390

Riksområden

 

 

 

 

 

RO 1

69 800

104

1 836

110

67 100

1 676

RO 2

50 300

113

1 296

105

44 400

1 237

RO 3

62 100

160

1 389

152

38 800

916

Åker, hektar

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

15 800

115

373

109

13 800

341

5,1- 10,0

18 900

115

586

112

16 400

522

10,1- 20,0

28 700

114

914

103

25 100

890

20,1- 30,0

47 500

100

 

1 405

100

47 700

1 403

30,1- 50,0

84 500

103

1 953

96

81 800

2 031

50,1-100,0

137 900

108

2 839

99

128 200

2 882

100,1-200,0

153 800

97

3 928

105

159 200

3 731

200,1-

189 600

104

6 656

132

181 800

5 035

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

46 500

88

936

92

52 700

1 018

Trädgårdsväxter

67 400

90

4 717

136

74 600

3 460

Jordbruks- och trädgårdsväxter

78 600

80

3 022

86

98 100

3 520

Mjölkkor

150 000

110

3 332

97

136 100

3 439

Köttdjur

47 700

145

1 296

111

33 000

1 172

Nötkreatur, blandat

133 800

123

3 370

99

108 400

3 421

Andra husdjur

31 500

61

948

66

54 800

1 442

Blandad husdjursskötsel

59 500

99

1 706

89

49 900

1 909

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

59 800

86

1 776

95

69 200

1 861

- mest husdjur

54 400

92

1 745

94

59 400

1 860

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

41 800

80

1 266

85

52 200

1 481

30-39 år

53 400

88

1 465

92

60 800

1 600

40-49 år

70 400

99

1 637

100

70 900

1 629

50-64 år

65 500

103

1 505

105

62 300

1 430

65- år

14 900

108

941

105

13 800

892

1) Index (hushåll vid konventionella företag = 100)

2) Standardiserat arbetsbehov i jordbruket (standardtimmar)