STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:2

 

Den ekologiska odlingens utveckling under senare år

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Taxerad inkomst av näringsverksamhet år 2001

Redovisningsgrupper 

Hushåll vid

Ekostödsgårdar

Konventionella företag

 

Taxerad inkomst av
näringsverksamhe
t

Standardiserat arbets-
behov2

Taxerad inkomst
av näringsverk-
samhet

Standardiserat arbetsbehov2

 

Kronor

Index1

Timmar

Index1

Kronor

Timmar

Typgrupp/ Arbetsbehov standardtimmar

 

 

 

 

 

 

RO 1 Mjölkkor

 

 

 

 

 

 

1600-2399

36 400

83

2 039

102

44 100

2 110

2400-3199

102 100

101

2 827

100

101 500

2 864

3200-3999

175 500

110

3 585

101

159 200

3 584

4000-5599

215 600

123

4 574

100

175 500

4 596

RO 2 Mjölkkor

 

 

 

 

 

 

1600-2399

62 900

136

2 125

102

46 100

2 074

2400-3199

102 900

95

2 823

100

114 700

2 829

3200-3999

167 500

105

3 559

100

159 700

3 559

4000-5599

210 200

114

4 550

99

184 900

4 577

RO 3 Mjölkkor

 

 

 

 

 

 

1600-2399

78 900

111

2 054

100

70 900

2 063

2400-3199

164 200

107

2 824

100

153 400

2 818

3200-3999

214 800

100

3 541

100

214 100

3 528

4000-5599

214 900

94

4 525

100

228 500

4 515

1) Index (hushåll vid konventionella företag = 100)

2) Standardiserat arbetsbehov i jordbruket (standardtimmar)