STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:2

 

Den ekologiska odlingens utveckling under senare år

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Beräknad sammanlagd inkomst av näringsverksamhet (exkl. avsättningar till periodiseringsfonder) per hushåll vid ekostödsgårdar år 2001

 

Överskott uppkommet under året

Årets underskott

Expan-
sions-
medel

Ränteför-
delning
netto

Totalt

Index1

 

Redovisat

Kvittat

Totalt

Hela riket

59 000

8 000

67 100

12 000

1 700

20 200

76 900

10808

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

69 800

9 300

79 000

12 300

2 300

20 400

89 500

100

RO 2

50 300

7 100

57 400

12 500

1 400

20 200

66 600

113

RO 3

62 100

8 300

70 300

10 800

1 500

19 800

80 900

174

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

15 800

6 500

22 300

15 800

400

6 615

13 451

102

5,1- 10,0

18 900

7 400

26 300

16 400

1 700

8 608

20 178

116

10,1- 20,0

28 700

10 600

39 300

13 900

-400

13 542

38 512

111

20,1- 30,0

47 500

8 300

55 900

11 200

800

20 272

65 671

96

30,1- 50,0

84 500

6 500

90 900

8 100

1 800

29 722

114 446

103

50,1-100,0

137 900

5 900

143 800

5 900

4 400

35 311

177 657

106

100,1-200,0

153 800

9 800

163 600

9 600

3 600

46 528

204 194

96

200,1-

189 600

22 800

212 500

7 500

24 700

63 226

292 865

109

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

46 500

10 000

56 500

14 900

600

18 400

60 700

82

Trädgårdsväxter

67 400

10 100

77 600

14 900

2 900

30 700

96 300

100

Jordbruks- och trädgårdsväxter

78 600

4 600

83 200

6 500

19 000

20 200

115 900

90

Mjölkkor

150 000

2 900

152 900

2 600

1 000

35 100

186 400

110

Köttdjur

47 700

9 200

56 900

10 100

2 200

23 400

72 400

141

Nötkreatur, blandat

133 800

2 300

136 100

4 900

200

30 100

161 500

115

Andra husdjur

31 500

8 600

40 100

17 300

-100

12 500

35 200

52

Blandad hus­djursskötsel

49 500

10 900

60 400

15 500

100

17 500

62 500

91

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

59 800

8 200

68 000

17 300

800

25 700

77 200

80

- mest husdjur

54 400

11 300

65 700

11 600

7 000

20 600

81 600

98

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

-29 år

41 800

10 000

51 900

12 000

1 700

9 800

51 400

83

30-39 år

53 400

8 500

61 800

13 100

2 300

14 600

65 600

85

40-49 år

70 400

7 900

78 300

11 300

2 400

21 200

90 600

101

50-64 år

64 500

8 400

72 900

12 500

1 400

22 900

84 700

106

65- år

14 900

5 500

20 400

10 000

-500

19 300

29 200

99

1) Index (hushåll vid konventionella företag = 100)