STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:2

 

Den ekologiska odlingens utveckling under senare år

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

6. Hushållsinkomst efter transfereringar för hushåll vid ekostödsgårdar respektive konventionella företag år 2001 Medeltal per hushåll resp. per konsumtionsenhet (KE) samt index (hushåll vid konventionella företag=100)

Redovisningsgrupp

Ekostödsgårdar

Konventionella företag

 

Per hushåll

Per KE

Per hushåll

Per KE

 

Kr

Index

Kr

Index

Kr

Kr

Hela riket

227 600

108

85 700

93

210 200

92 500

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

225 800

103

84 400

90

219 900

93 800

RO 2

229 100

110

86 300

95

208 100

90 300

RO 3

226 800

105

86 400

92

215 100

94 000

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

220 000

106

89 000

93

207 800

95 500

5,1- 10,0

226 300

111

88 800

95

204 700

93 000

10,1- 20,0

214 300

106

86 100

94

202 100

91 200

20,1- 30,0

219 600

105

82 400

91

208 400

90 200

30,1- 50,0

228 100

105

82 300

92

218 000

89 500

50,1-100,0

248 800

104

84 500

92

238 600

91 800

100,1-200,0

251 600

96

85 200

87

263 500

97 500

200,1-

310 400

105

99 100

96

296 200

103 600

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

218 700

97

86 600

88

226 200

98 700

Trädgårdsväxter

183 900

84

75 700

83

218 100

90 800

Jordbruks- och trädgårdsväxter

221 400

100

83 800

92

220 500

90 800

Mjölkkor

233 400

109

81 700

98

214 400

83 300

Köttdjur

234 100

112

87 300

99

208 600

88 200

Nötkreatur, blandat

227 100

112

79 600

93

202 500

85 200

Andra husdjur

226 800

100

86 200

95

227 500

91 000

Blandad husdjursskötsel

228 100

109

80 200

96

208 500

83 600

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

230 600

104

83 900

92

221 400

90 700

- mest husdjur

239 600

112

84 700

96

213 300

88 600

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

192 100

99

81 700

92

194 400

88 700

30-39 år

206 900

101

72 200

92

204 700

78 300

40-49 år

245 600

102

77 600

94

241 900

82 800

50-64 år

238 900

104

99 100

95

230 200

104 300

65- år

170 600

107

97 900

102

159 700

95 900