Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Höstvete. Skörd 2012. Ekologisk odling

1a. Winter wheat. Harvest in 2012. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

31

3 070

1,8

900

6,7

2 800

1,8

48

Uppsala

78

3 530

1,3

2 000

6,9

7 100

1,3

55

Södermanlands

43

3 170

1,7

1 180

5,3

3 700

1,7

51

Östergötlands

101

4 220

2,3

3 630

7,2

15 300

2,3

61

Jönköpings

10

..

..

190

15,8

..

..

..

Kronobergs

4

..

..

40

11,6

..

..

..

Kalmar

18

..

..

340

3,1

..

..

..

Gotlands

33

3 380

4,7

450

5,0

1 500

4,7

51

Blekinge

6

..

..

70

2,3

..

..

..

Skåne

22

4 260

2,7

570

0,6

2 400

2,7

54

Hallands

6

..

..

100

2,3

..

..

..

Västra Götalands

39

3 100

6,9

1 640

6,1

5 100

6,9

50

Värmlands

5

..

..

150

16,1

..

..

..

Örebro

13

..

..

310

3,3

..

..

..

Västmanlands

53

3 000

1,4

1 400

14,8

4 200

1,4

50

Dalarnas

20

3 050

1,1

400

20,6

1 200

2,9

63

Gävleborgs

4

..

..

50

8,3

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12

..

..

310

0,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

59

3 890

2,4

920

2,4

3 600

2,4

53

Götalands norra slättbygder

122

3 920

2,3

4 620

6,5

18 100

2,3

58

Svealands slättbygder

219

3 260

0,8

5 870

7,0

19 100

0,9

52

Götalands skogsbygder

39

3 720

8,8

920

8,9

3 400

8,8

59

Mellersta Sveriges skogsb.

34

3 330

1,4

740

12,2

2 500

1,4

61

Nedre Norrland

1

..

..

0

0,9

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

486

3 590

1,2

13 400

4,7

48 100

1,2

51

2011

514

3 160

0,9

15 260

4,4

48 200

1,0

55

2010

458

2 940

1,3

13 830

4,2

40 600

1,3

51

2009

474

3 130

0,9

14 440

4,4

45 100

0,9

49

2008

476

3 700

1,3

12 770

4,1

47 200

1,3

56

2007

466

3 360

1,0

12 820

4,0

43 100

1,0

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

3 260

.

13 820

.

44 800

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1301. Areal skördad som grönfoder ingår ej.