Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Vårkorn. Skörd 2012. Konventionell odling

5b. Spring barley. Harvest in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

76

3 910

3,3

9 240

Uppsala

180

4 020

2,0

30 480

Södermanlands

126

3 960

4,3

13 130

Östergötlands

176

5 180

2,6

16 040

Jönköpings

58

3 150

6,4

4 760

Kronobergs

33

3 840

6,3

1 930

Kalmar

117

4 680

2,6

9 540

Gotlands

127

5 000

2,5

12 950

Blekinge

58

4 760

3,2

3 510

Skåne

507

6 380

1,0

85 110

Hallands

132

5 060

2,3

23 620

Västra Götalands

328

4 490

2,2

57 900

Värmlands

75

4 030

4,7

10 430

Örebro

110

3 950

3,4

16 230

Västmanlands

132

3 520

4,0

19 530

Dalarnas

55

2 800

5,5

7 210

Gävleborgs

58

2 450

5,7

7 930

Västernorrlands

28

1 420

11,5

2 580

Jämtlands

24

1 740

11,4

1 130

Västerbottens

51

2 000

8,0

6 550

Norrbottens

39

1 510

10,7

2 880

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

450

6 410

0,9

76 870

Götalands mellanbygder

384

5 380

1,8

44 470

Götalands norra slättbygder

403

5 000

1,5

60 280

Svealands slättbygder

652

3 970

1,4

93 100

Götalands skogsbygder

275

3 670

3,3

31 100

Mellersta Sveriges skogsb

135

2 890

3,9

15 950

Nedre Norrland

101

2 220

5,6

11 430

Övre Norrland

90

1 860

6,7

9 450

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

2 490

4 670

0,8

342 560

2011

2 397

4 450

0,7

293 790

2010

2 309

4 020

0,7

276 000

2009

2 476

4 690

0,6

328 050

2008

2 692

4 220

0,6

372 400

2007

2 394

4 540

0,6

298 240

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

4 380

.

313 700


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.