Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Havre. Skörd 2012. Ekologisk odling

6a. Oats. Harvest in 2012. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

35

2 000

5,0

850

18,5

1 700

5,1

57

Uppsala

80

2 480

2,2

1 820

19,8

4 500

2,2

63

Södermanlands

71

2 080

2,7

1 750

16,1

3 700

3,0

52

Östergötlands

82

2 650

3,9

1 700

19,3

4 500

4,8

63

Jönköpings

19

..

..

610

10,1

..

..

..

Kronobergs

15

..

..

240

8,3

..

..

..

Kalmar

15

..

..

210

6,3

..

..

..

Gotlands

20

3 010

2,1

240

16,5

700

11,2

65

Blekinge

4

..

..

0

0,7

..

..

..

Skåne

41

4 060

2,4

830

8,0

3 400

5,3

75

Hallands

25

2 530

5,2

430

5,1

1 100

9,1

59

Västra Götalands

128

2 180

4,4

12 460

16,5

27 100

4,6

51

Värmlands

82

2 210

4,9

3 730

36,5

8 200

4,9

60

Örebro

48

2 740

3,4

1 390

9,7

3 800

3,7

67

Västmanlands

81

1 930

2,0

2 440

15,5

4 700

2,0

45

Dalarnas

48

2 550

2,9

830

20,1

2 100

5,9

75

Gävleborgs

29

1 990

12,2

920

25,9

1 800

13,7

71

Västernorrlands

4

..

..

100

36,9

..

..

..

Jämtlands

4

..

..

30

54,7

..

..

..

Västerbottens

9

..

..

110

13,3

..

..

..

Norrbottens

2

..

..

10

3,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

3 960

3,5

720

5,6

2 900

5,5

71

Götalands mellanbygder

50

3 290

1,9

690

13,1

2 300

7,0

71

Götalands norra slättbygder

165

2 420

3,5

10 710

16,5

25 900

3,5

52

Svealands slättbygder

363

2 210

1,7

10 530

17,9

23 300

1,7

54

Götalands skogsbygder

91

1 650

10,7

3 570

11,7

5 900

11,5

54

Mellersta Sveriges skogsb

101

2 170

6,2

3 320

22,1

7 200

6,3

71

Nedre Norrland

31

1 570

18,7

770

28,0

1 200

20,9

76

Övre Norrland

11

..

..

120

10,2

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

842

2 280

1,9

30 700

16,0

70 000

2,0

55

2011

825

2 480

1,7

25 630

14,6

63 500

2,3

60

2010

748

2 130

1,8

23 640

14,9

50 400

2,7

57

2009

836

2 450

1,8

29 990

16,1

73 600

2,2

57

2008

845

2 350

2,0

30 580

13,7

71 900

2,3

60

2007

801

2 690

1,5

27 140

13,3

73 100

1,7

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

2 420

.

27 400

.

66 500

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1301. Areal skördad som grönfoder ingår ej.