Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Rågvete. Skörd 2012. Ekologisk odling

7a. Triticale. Harvest in 2012. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

40

9,3

..

..

..

Uppsala

12

..

..

230

26,7

..

..

..

Södermanlands

11

..

..

270

13,4

..

..

..

Östergötlands

25

4 460

2,0

480

13,4

2 100

2,2

69

Jönköpings

4

..

..

60

19,6

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

20

8,2

..

..

..

Kalmar

11

..

..

110

3,1

..

..

..

Gotlands

10

..

..

150

5,5

..

..

..

Blekinge

4

..

..

20

4,5

..

..

..

Skåne

19

..

..

340

9,1

..

..

..

Hallands

1

..

..

10

0,5

..

..

..

Västra Götalands

21

3 480

3,6

800

28,8

2 800

6,0

59

Värmlands

1

..

..

50

32,2

..

..

..

Örebro

8

..

..

160

28,1

..

..

..

Västmanlands

2

..

..

40

14,4

..

..

..

Dalarnas

3

..

..

50

33,8

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

99,2

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

160

6,2

..

..

..

Götalands mellanbygder

29

4 080

2,2

400

5,1

1 600

2,2

62

Götalands norra slättbygder

31

3 800

2,2

900

20,0

3 400

4,8

59

Svealands slättbygder

35

2 850

2,1

710

17,0

2 000

3,0

51

Götalands skogsbygder

25

3 880

4,2

420

11,8

1 600

4,2

70

Mellersta Sveriges skogsb

9

..

..

230

20,1

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

99,2

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

139

3 720

1,3

2 830

11,9

10 500

2,0

61

2011

122

3 010

3,0

2 650

11,0

8 000

2,9

65

2010

150

2 690

2,7

3 050

8,5

8 200

2,7

59

2009

244

2 740

1,9

4 940

9,3

13 600

2,5

55

2008

224

3 790

1,2

3 950

8,1

15 000

1,8

66

2007

221

3 520

1,2

4 310

8,1

15 200

1,4

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

3 150

.

3 780

.

12 000

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1301. Areal skördad som grönfoder ingår ej.