Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Rågvete. Skörd 2012. Konventionell odling

7b. Triticale. Harvest in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

410

Uppsala

13

..

..

660

Södermanlands

36

5 650

2,4

1 770

Östergötlands

63

6 480

2,4

3 080

Jönköpings

11

..

..

250

Kronobergs

10

..

..

230

Kalmar

56

6 320

2,6

3 500

Gotlands

60

6 400

2,9

2 550

Blekinge

14

..

..

430

Skåne

44

6 680

2,8

3 380

Hallands

32

5 680

5,4

1 870

Västra Götalands

31

5 850

4,1

1 920

Värmlands

3

..

..

100

Örebro

11

..

..

420

Västmanlands

6

..

..

210

Dalarnas

1

..

..

90

Gävleborgs

-

..

..

40

Västernorrlands

1

..

..

10

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

42

6 330

3,2

2 490

Götalands mellanbygder

134

6 560

1,6

7 340

Götalands norra slättbygder

74

6 430

2,5

3 550

Svealands slättbygder

81

5 610

2,3

3 470

Götalands skogsbygder

61

5 520

3,3

3 160

Mellersta Sveriges skogsb

12

..

..

890

Nedre Norrland

2

..

..

20

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

406

6 150

1,1

20 920

2011

418

4 620

1,9

21 350

2010

589

4 560

1,4

32 850

2009

768

5 000

1,1

48 250

2008

855

5 740

0,9

44 810

2007

874

5 300

0,8

49 170

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

5 040

.

39 290


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.