Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Blandsäd. Skörd 2012. Konventionell odling

8b. Mixed grain. Harvest in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

40

Uppsala

6

..

..

1 170

Södermanlands

18

..

..

630

Östergötlands

20

3 730

10,0

1 240

Jönköpings

14

..

..

710

Kronobergs

2

..

..

100

Kalmar

5

..

..

450

Gotlands

2

..

..

80

Blekinge

3

..

..

140

Skåne

11

..

..

550

Hallands

7

..

..

310

Västra Götalands

45

3 650

8,0

3 740

Värmlands

1

..

..

10

Örebro

4

..

..

130

Västmanlands

1

..

..

180

Dalarnas

2

..

..

150

Gävleborgs

3

..

..

90

Västernorrlands

2

..

..

80

Jämtlands

2

..

..

30

Västerbottens

8

..

..

180

Norrbottens

4

..

..

20

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

490

Götalands mellanbygder

9

..

..

500

Götalands norra slättbygder

42

4 010

9,0

2 630

Svealands slättbygder

28

3 080

15,4

1 950

Götalands skogsbygder

42

3 260

5,6

3 060

Mellersta Sveriges skogsb

10

..

..

660

Nedre Norrland

7

..

..

210

Övre Norrland

12

..

..

210

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

161

3 620

4,6

9 710

2011

184

3 580

2,8

11 310

2010

236

3 380

3,1

12 970

2009

153

3 950

2,7

11 130

2008

183

3 420

3,2

11 650

2007

190

3 420

3,2

11 060

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

3 550

.

11 620


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.