Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Ärter. Skörd 2012. Konventionell odling

10b. Peas. Harvest in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

600

Uppsala

45

2 770

4,8

1 720

Södermanlands

27

1 740

10,1

780

Östergötlands

50

3 360

4,8

1 780

Jönköpings

1

..

..

10

Kronobergs

1

..

..

0

Kalmar

32

4 300

2,5

710

Gotlands

37

4 480

4,3

990

Blekinge

2

..

..

30

Skåne

11

..

..

400

Hallands

5

..

..

170

Västra Götalands

50

2 690

8,0

1 540

Värmlands

3

..

..

70

Örebro

23

2 300

6,1

860

Västmanlands

27

1 560

8,3

1 050

Dalarnas

5

..

..

40

Gävleborgs

1

..

..

30

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

10

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

400

Götalands mellanbygder

73

4 450

2,6

1 830

Götalands norra slättbygder

86

3 120

4,5

3 000

Svealands slättbygder

139

2 170

3,6

5 000

Götalands skogsbygder

14

..

..

270

Mellersta Sveriges skogsb

13

..

..

290

Nedre Norrland

1

..

..

0

Övre Norrland

-

..

..

10

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

337

2 960

2,8

10 780

2011

386

2 880

1,8

13 450

2010

537

2 460

1,7

19 820

2009

428

3 160

1,5

13 680

2008

283

2 950

2,1

8 270

2007

325

3 110

1,7

10 250

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

2 910

.

13 090


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.