Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Åkerbönor. Skörd 2012. Ekologisk odling

11a. Field beans. Harvest in 2012. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

130

49,8

..

..

..

Uppsala

23

2 190

6,4

420

73,9

900

6,3

..

Södermanlands

17

..

..

360

40,8

..

..

..

Östergötlands

67

3 320

4,3

1 630

42,2

5 400

4,3

80

Jönköpings

-

..

..

10

15,7

..

..

..

Kronobergs

-

..

..

10

37,5

..

..

..

Kalmar

8

..

..

120

84,8

..

..

..

Gotlands

3

..

..

20

27,2

..

..

..

Blekinge

-

..

..

0

20,3

..

..

..

Skåne

22

2 130

7,1

450

29,4

900

7,1

..

Hallands

15

..

..

160

30,2

..

..

..

Västra Götalands

74

3 020

3,0

3 580

43,2

10 800

3,1

86

Värmlands

12

..

..

250

52,2

..

..

..

Örebro

10

..

..

210

41,7

..

..

..

Västmanlands

18

..

..

370

54,8

..

..

..

Dalarnas

1

..

..

20

99,8

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

10

38,4

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

..

..

310

20,6

..

..

..

Götalands mellanbygder

20

2 320

9,8

300

66,3

700

9,8

..

Götalands norra slättbygder

120

3 220

1,9

4 490

40,8

14 500

2,1

86

Svealands slättbygder

83

2 440

2,1

1 600

50,7

3 900

2,1

72

Götalands skogsbygder

24

2 560

13,0

740

58,0

1 900

12,9

..

Mellersta Sveriges skogsb

12

..

..

300

57,0

..

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

6,5

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

279

2 930

1,9

7 750

43,2

22 700

1,9

78

2011

278

3 020

1,7

7 600

47,7

23 000

1,9

85

2010

243

2 060

4,4

6 380

48,9

13 100

4,4

76

2009

182

3 140

2,0

4 650

58,4

14 600

2,1

86

2008

155

2 210

2,9

4 330

68,9

9 600

3,0

86

2007

130

1 990

2,9

3 680

68,7

7 300

2,9

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

2 480

.

5 330

.

13 500

.

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1301. Areal skördad som grönfoder ingår ej.