Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Vårraps. Skörd 2012. Konventionell odling

13b. Spring rape. Harvest in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

53

2 010

2,7

3 030

Uppsala

141

2 170

1,4

9 000

Södermanlands

89

1 920

1,8

3 970

Östergötlands

75

1 950

2,1

4 340

Jönköpings

5

..

..

80

Kronobergs

5

..

..

60

Kalmar

12

..

..

240

Gotlands

41

2 250

3,3

1 570

Blekinge

3

..

..

90

Skåne

43

2 460

2,4

2 080

Hallands

40

2 350

2,8

1 600

Västra Götalands

168

1 760

2,3

9 320

Värmlands

31

1 860

2,3

1 470

Örebro

64

1 930

2,9

3 020

Västmanlands

90

1 740

2,5

4 970

Dalarnas

5

..

..

150

Gävleborgs

2

..

..

30

Västernorrlands

-

..

..

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

0

Norrbottens

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

65

2 450

2,0

2 510

Götalands mellanbygder

61

2 250

2,5

2 410

Götalands norra slättbygder

209

1 830

1,9

12 180

Svealands slättbygder

457

1 990

0,9

24 800

Götalands skogsbygder

49

1 640

4,5

1 840

Mellersta Sveriges skogsb

26

1 900

3,9

1 270

Nedre Norrland

-

..

..

10

Övre Norrland

2

..

..

10

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

869

1 970

0,8

45 030

2011

816

2 060

0,8

35 990

2010

722

1 520

1,0

35 460

2009

643

1 890

1,0

28 970

2008

610

2 000

1,0

24 080

2007

723

1 920

0,8

32 640

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

1 880

.

31 430


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.