Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14a. Höstrybs. Skörd 2012. Ekologisk odling

14a. Winter turnip rape. Harvest in 2012. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

40

30,6

..

..

..

Uppsala

3

..

..

50

29,6

..

..

..

Södermanlands

4

..

..

50

52,4

..

..

..

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

10

100,0

..

..

..

Kalmar

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands

1

..

..

10

100,0

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

4

..

..

110

90,6

..

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

1

..

..

20

52,9

..

..

..

Värmlands

3

..

..

30

100,0

..

..

..

Örebro

1

..

..

10

63,9

..

..

..

Västmanlands

8

..

..

100

89,5

..

..

..

Dalarnas

1

..

..

0

100,0

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

10

45,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3

..

..

60

94,6

..

..

..

Götalands mellanbygder

2

..

..

60

88,0

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1

..

..

10

24,0

..

..

..

Svealands slättbygder

21

1 050

3,3

280

49,2

300

3,3

..

Götalands skogsbygder

1

..

..

20

51,9

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

2

..

..

20

50,0

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

30

1 140

4,5

440

55,0

500

4,5

..

2011

18

..

..

200

51,9

..

..

..

2010

20

1 490

3,4

230

47,5

300

3,4

..

2009

8

..

..

80

27,5

..

..

..

2008

19

..

..

230

27,4

..

..

..

2007

20

1 530

1,2

280

24,9

400

1,3

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

..

.

200

.

..

.

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1301. Areal skördad som grönfoder ingår ej.