Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Vårrybs. Skörd 2012. Konventionell odling

15b. Spring turnip rape. Harvest in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

Uppsala

1

..

..

100

Södermanlands

1

..

..

60

Östergötlands

2

..

..

70

Jönköpings

1

..

..

10

Kronobergs

-

..

..

10

Kalmar

1

..

..

10

Gotlands

-

..

..

30

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

-

..

..

20

Hallands

2

..

..

30

Västra Götalands

6

..

..

210

Värmlands

9

..

..

260

Örebro

3

..

..

70

Västmanlands

3

..

..

90

Dalarnas

20

1 450

2,6

570

Gävleborgs

7

..

..

180

Västernorrlands

-

..

..

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

20

Norrbottens

1

..

..

40

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

40

Götalands mellanbygder

-

..

..

40

Götalands norra slättbygder

4

..

..

150

Svealands slättbygder

14

..

..

510

Götalands skogsbygder

4

..

..

100

Mellersta Sveriges skogsb

26

1 360

3,5

740

Nedre Norrland

6

..

..

150

Övre Norrland

1

..

..

50

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

57

1 430

4,7

1 790

2011

55

1 430

5,1

1 560

2010

70

1 160

4,4

1 980

2009

63

1 380

3,6

1 830

2008

82

1 500

3,0

2 130

2007

80

1 550

4,8

2 640

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

1 400

.

2 030


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.