Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16b. Oljelin. Skörd 2012. Konventionell odling

16b. Oil flax. Harvest in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

120

Uppsala

6

..

..

250

Södermanlands

18

..

..

740

Östergötlands

76

1 610

4,0

4 330

Jönköpings

-

..

..

20

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

6

..

..

140

Gotlands

1

..

..

30

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

200

Hallands

1

..

..

20

Västra Götalands

30

1 200

6,4

2 270

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

6

..

..

210

Västmanlands

7

..

..

340

Dalarnas

1

..

..

0

Gävleborgs

-

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

170

Götalands mellanbygder

7

..

..

200

Götalands norra slättbygder

99

1 480

3,7

6 240

Svealands slättbygder

41

1 160

5,8

1 650

Götalands skogsbygder

4

..

..

180

Mellersta Sveriges skogsb

5

..

..

220

Nedre Norrland

-

..

..

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

158

1 430

3,0

8 670

2011

290

1 580

1,3

14 580

2010

375

1 270

1,3

18 790

2009

213

1 920

1,1

9 790

2008

79

1 530

2,9

3 240

2007

103

1 680

3,0

3 790

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

1 600

.

10 040


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.