Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17b. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012. Konventionell odling

17b. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

220

Uppsala

5

..

..

100

Södermanlands

4

..

..

160

Östergötlands

12

..

..

1 210

Jönköpings

23

5 910

10,0

1 200

Kronobergs

19

..

..

1 080

Kalmar

23

12 230

13,9

1 560

Gotlands

9

..

..

390

Blekinge

4

..

..

180

Skåne

25

13 220

10,2

1 530

Hallands

14

..

..

1 570

Västra Götalands

33

9 110

17,0

3 040

Värmlands

18

..

..

960

Örebro

7

..

..

320

Västmanlands

1

..

..

180

Dalarnas

7

..

..

370

Gävleborgs

25

6 840

16,6

1 180

Västernorrlands

25

6 740

17,9

1 140

Jämtlands

32

7 620

8,3

960

Västerbottens

44

7 780

6,5

1 910

Norrbottens

29

10 090

3,3

850

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

660

Götalands mellanbygder

37

15 080

9,1

2 140

Götalands norra slättbygder

27

8 800

21,0

2 060

Svealands slättbygder

26

9 870

12,4

1 250

Götalands skogsbygder

89

8 340

9,1

6 910

Mellersta Sveriges skogsb

24

8 080

15,4

1 340

Nedre Norrland

75

8 160

11,0

3 360

Övre Norrland

80

8 430

4,0

2 960

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

366

9 310

4,7

20 590

2011

406

9 500

4,9

21 560


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).