Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18a. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012. Ekologisk odling

18a. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2012. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

2

..

..

40

6,1

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

7

..

..

130

3,9

..

..

..

Gotlands

6

..

..

120

5,8

..

..

..

Blekinge

1

..

..

0

0,2

..

..

..

Skåne

4

..

..

60

1,6

..

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

-

-

-

-

-

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

1

..

..

0

.

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

10

0,7

..

..

..

Götalands mellanbygder

14

..

..

300

4,0

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1

..

..

40

3,5

..

..

..

Svealands slättbygder

-

-

-

-

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

4

..

..

10

0,4

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

1

..

..

0

1,4

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

21

25 210

2,5

350

2,5

8 900

2,4

77

2011

23

27 410

2,7

410

3,0

11 100

4,0

90


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1301.