Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19a. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012. Ekologisk odling

19a. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2012. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

..

..

0

7,8

..

..

..

Uppsala

3

..

..

50

64,6

..

..

..

Södermanlands

3

..

..

70

71,2

..

..

..

Östergötlands

9

..

..

300

48,0

..

..

..

Jönköpings

8

..

..

720

29,9

..

..

..

Kronobergs

5

..

..

160

17,7

..

..

..

Kalmar

4

..

..

170

6,7

..

..

..

Gotlands

1

..

..

50

41,3

..

..

..

Blekinge

-

..

..

20

8,7

..

..

..

Skåne

2

..

..

110

10,3

..

..

..

Hallands

1

..

..

100

65,3

..

..

..

Västra Götalands

8

..

..

620

26,0

..

..

..

Värmlands

5

..

..

50

49,3

..

..

..

Örebro

2

..

..

50

31,6

..

..

..

Västmanlands

1

..

..

50

55,0

..

..

..

Dalarnas

-

..

..

30

28,9

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

40

20,6

..

..

..

Västernorrlands

-

..

..

40

42,6

..

..

..

Jämtlands

2

..

..

60

37,8

..

..

..

Västerbottens

4

..

..

40

34,0

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

..

..

20

10,9

..

..

..

Götalands mellanbygder

4

..

..

160

9,1

..

..

..

Götalands norra slättbygder

10

..

..

330

49,2

..

..

..

Svealands slättbygder

12

..

..

230

62,3

..

..

..

Götalands skogsbygder

22

10 850

13,3

1 610

21,2

17 500

18,0

88

Mellersta Sveriges skogsb

5

..

..

200

44,8

..

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

120

28,3

..

..

..

Övre Norrland

5

..

..

70

33,9

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

59

10 540

11,7

2 730

23,4

28 800

20,0

85

2011

68

9 210

6,2

3 080

25,7

28 400

15,1

71


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1301.