Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20a. Matpotatis. Skörd 2012. Ekologisk odling

20a. Table potatoes. Harvest in 2012. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd red

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

3)

Andel av  total grödareal

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

10

7,3

..

..

..

Uppsala

5

..

..

20

11,5

..

..

..

Södermanlands

2

..

..

10

9,8

..

..

..

Östergötlands

4

..

..

20

1,3

..

..

..

Jönköpings

-

..

..

0

2,4

..

..

..

Kronobergs

4

..

..

10

7,7

..

..

..

Kalmar

4

..

..

30

6,1

..

..

..

Gotlands

8

..

..

150

17,3

..

..

..

Blekinge

2

..

..

30

27,3

..

..

..

Skåne

21

21 140

2,3

160

2,2

3 400

2,3

66

Hallands

5

..

..

20

1,3

..

..

..

Västra Götalands

16

..

..

90

3,6

..

..

..

Värmlands

4

..

..

10

3,2

..

..

..

Örebro

4

..

..

20

4,0

..

..

..

Västmanlands

-

..

..

0

2,9

..

..

..

Dalarnas

20

11 590

4,9

90

9,1

1 000

4,9

51

Gävleborgs

15

..

..

80

34,5

..

..

..

Västernorrlands

7

..

..

10

7,9

..

..

..

Jämtlands

8

..

..

20

14,7

..

..

..

Västerbottens

4

..

..

10

4,1

..

..

..

Norrbottens

8

..

..

20

4,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

70

1,3

..

..

..

Götalands mellanbygder

24

17 980

2,4

270

5,5

4 800

2,4

58

Götalands norra slättbygder

10

..

..

70

1,8

..

..

..

Svealands slättbygder

15

..

..

50

4,2

..

..

..

Götalands skogsbygder

19

..

..

110

11,6

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

19

..

..

90

11,9

..

..

..

Nedre Norrland

36

10 210

2,0

130

13,3

1 300

2,0

52

Övre Norrland

13

..

..

40

4,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

146

13 610

1,7

820

4,4

11 200

1,7

45

2011

171

13 770

1,4

940

4,7

12 900

1,4

46

2010

162

13 580

1,4

860

4,3

11 700

1,4

48

2009

162

12 140

1,8

930

4,7

11 200

1,8

41

2008

161

15 970

2,0

890

4,6

14 300

2,0

55

2007

170

13 280

1,3

790

4,3

10 500

1,3

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

13 750

.

880

.

12 100

.

.


1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling.