Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21a. Slåttervall. Första skörd 2012. Ekologisk odling

21a. Temporary grasses. First cut in 2012. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

..

..

..

..

Uppsala

14

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

14

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

26

2 890

9,6

18 180

5,0

52 600

10,8

Jönköpings

16

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

9

..

..

..

..

..

..

Kalmar

14

..

..

..

..

..

..

Gotlands

9

..

..

..

..

..

..

Blekinge

5

..

..

..

..

..

..

Skåne

32

3 080

11,9

8 520

7,4

26 300

14,0

Hallands

16

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

82

3 040

5,1

40 650

2,9

123 500

5,9

Värmlands

33

3 020

9,3

16 360

4,0

49 500

10,1

Örebro

16

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

6

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

20

3 490

10,1

7 550

8,0

26 400

12,9

Gävleborgs

21

3 500

11,2

9 630

4,9

33 700

12,2

Västernorrlands

15

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

16

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

17

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

6

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

22

3 000

12,3

2 620

6,1

7 900

13,7

Götalands mellanbygder

34

2 990

6,4

14 700

3,5

44 000

7,3

Götalands norra slättbygder

55

3 060

5,7

30 030

3,3

92 000

6,6

Svealands slättbygder

68

3 280

5,6

41 270

3,2

135 400

6,4

Götalands skogsbygder

88

3 170

6,0

50 710

3,0

160 700

6,7

Mellersta Sveriges skogsb

50

3 490

7,4

23 330

4,1

81 400

8,5

Nedre Norrland

54

3 490

6,0

27 620

2,5

96 500

6,5

Övre Norrland

26

3 180

9,8

9 630

3,0

30 600

10,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

397

3 250

2,5

199 940

1,3

649 400

2,8

2011

391

2 980

2,8

208 330

1,3

620 200

3,1

2010

399

2 990

2,3

202 280

1,3

604 200

2,7

2009

403

2 740

5,5

203 480

1,3

557 300

5,6

2008

391

2 340

4,0

210 580

2,2

493 600

4,5

2007

412

2 760

2,5

222 820

1,6

613 800

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

2 760

.

209 500

.

577 800

.


 

Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling.