Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21b. Slåttervall. Första skörd 2012. Konventionell odling

21b. Temporary grasses. First cut in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

12

..

..

..

Uppsala

18

..

..

..

Södermanlands

19

..

..

..

Östergötlands

27

3 960

7,5

44 330

Jönköpings

36

3 420

6,4

47 540

Kronobergs

25

2 660

10,5

26 800

Kalmar

31

3 710

8,0

56 540

Gotlands

20

4 270

11,2

27 300

Blekinge

6

..

..

..

Skåne

74

4 140

5,9

81 200

Hallands

23

3 370

9,2

31 130

Västra Götalands

69

3 750

8,1

105 380

Värmlands

20

3 040

9,3

28 670

Örebro

11

..

..

..

Västmanlands

15

..

..

..

Dalarnas

19

..

..

..

Gävleborgs

12

..

..

..

Västernorrlands

19

..

..

..

Jämtlands

11

..

..

..

Västerbottens

32

2 750

8,4

37 490

Norrbottens

16

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

40

3 590

8,2

38 130

Götalands mellanbygder

66

4 100

6,4

94 070

Götalands norra slättbygder

50

3 930

5,6

58 820

Svealands slättbygder

78

3 840

6,1

96 160

Götalands skogsbygder

143

3 580

4,5

226 650

Mellersta Sveriges skogsb

43

3 420

6,7

53 860

Nedre Norrland

44

3 530

6,4

63 350

Övre Norrland

51

2 820

7,8

61 570

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

515

3 640

2,3

693 100

2011

525

3 170

2,3

709 290

2010

563

3 560

1,8

683 860

2009

555

3 530

2,2

676 300

2008

523

2 780

3,2

650 740

2007

519

3 450

2,0

602 860

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

3 300

.

664 610


Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealen slåttervall har skattats genom att minska slåttervallsarealen som redovisas i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1301 med arealen ekologisk slåttervall.