Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22a. Slåttervall. Återväxt 2012. Ekologisk odling

22a. Temporary grasses. Regrowth in 2012. Organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd, ton 1, 2)

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

Östergötlands

1 690

12,6

30 700

13,6

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

2 810

23,7

24 000

24,8

Hallands

..

..

..

..

Västra Götalands

2 160

9,5

87 700

9,9

Värmlands

1 100

24,6

18 000

24,9

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

1 100

21,9

8 300

23,4

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 060

16,4

5 400

17,6

Götalands mellanbygder

2 530

19,3

37 100

19,7

Götalands norra slättbygder

2 350

9,8

70 500

10,3

Svealands slättbygder

1 570

12,5

64 700

12,9

Götalands skogsbygder

1 520

10,2

76 900

10,6

Mell Sveriges skogsbygder

1 450

16,2

33 700

16,8

Nedre Norrland

740

21,0

20 400

21,2

Övre Norrland

1 250

19,2

12 000

19,4

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2012

1 590

5,4

318 900

5,6

2011

2 010

5,1

419 700

5,2

2010

1 580

5,2

319 100

5,4

2009

1 690

5,5

343 800

5,6

2008

1 890

10,1

397 400

10,3

2007

1 000

6,5

222 600

6,7

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2007–2011

1 630

.

340 520

.


 

Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.