Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22b. Slåttervall. Återväxt 2012. Konventionell odling

22b. Temporary grasses. Regrowth per hectare in 2012. Non-organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel,
 procent

Län

 

 

Stockholms

..

..

Uppsala

..

..

Södermanlands

..

..

Östergötlands

2 460

21,3

Jönköpings

1 860

15,2

Kronobergs

1 640

25,5

Kalmar

2 270

11,6

Gotlands

3 380

14,6

Blekinge

..

..

Skåne

2 600

11,5

Hallands

3 570

19,1

Västra Götalands

1 950

18,3

Värmlands

..

..

Örebro

..

..

Västmanlands

..

..

Dalarnas

..

..

Gävleborgs

..

..

Västernorrlands

..

..

Jämtlands

..

..

Västerbottens

1 020

18,1

Norrbottens

..

..

 

 

 

Produktionsområden

 

 

Götalands södra slättbygder

3 710

12,1

Götalands mellanbygder

2 810

9,5

Götalands norra slättbygder

2 900

15,4

Svealands slättbygder

1 620

16,6

Götalands skogsbygder

1 820

8,8

Mell Sveriges skogsbygder

1 020

23,4

Nedre Norrland

1 510

17,4

Övre Norrland

1 060

14,4

 

 

 

Hela riket

 

 

2012

1 990

4,9

2011

2 170

4,9

2010

2 310

4,3

2009

2 280

5,0

2008

2 280

5,9

2007

1 930

4,6

 

 

 

Genomsnitt 2007–2011

2 190

.


 

Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.