Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23a. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2012. Ekologisk odling

23a. Temporary grasses. Total production in 2012. Organic farming

 

Område

Total inbärgad vallskörd, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Total inbärgad vall-skörd, ton 1)

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

Östergötlands

4 590

8,1

71

83 300

9,5

Jönköpings

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

Skåne

5 900

12,3

88

50 200

14,3

Hallands

..

..

..

..

..

Västra Götalands

5 190

5,3

91

211 100

6,1

Värmlands

4 120

11,7

114

67 500

12,3

Örebro

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

Dalarnas

4 590

12,2

95

34 700

14,6

Gävleborgs

4 000

11,0

74

38 500

12,0

Västernorrlands

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 060

11,7

69

13 300

13,2

Götalands mellanbygder

5 520

9,1

80

81 100

9,7

Götalands norra slättbygder

5 410

4,8

79

162 600

5,8

Svealands slättbygder

4 850

6,5

89

200 100

7,2

Götalands skogsbygder

4 690

5,1

87

237 600

5,9

Mellersta Sveriges skogsb

4 940

8,0

111

115 100

9,0

Nedre Norrland

4 230

6,5

84

117 000

7,0

Övre Norrland

4 420

8,6

114

42 600

9,1

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2012

4 840

2,5

86

968 300

2,9

2011

4 990

2,8

94

1 040 000

3,1

2010

4 560

..

78

923 300

..

2009

4 430

..

76

901 100

..

2008

4 230

..

84

890 900

..

2007

3 750

..

70

836 400

..

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

4 390

.

.

918 300

.


 

Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.