Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Slåttervall och betesvall 2012. Ekologisk odling. Arealfördelning, procent

25. Temporary grasses and grazings in 2012. Organic farming. Distribution of acreage, per cent

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Andel slåttervall av total vall-areal, procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utnyttjad vall av total vallareal, procent

Andel av total grödareal, procent2)

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

..

21,6

Uppsala

14

..

..

..

23,7

Södermanlands

15

..

..

..

27,6

Östergötlands

28

78,8

16,7

3,6

31,8

Jönköpings

16

..

..

..

19,3

Kronobergs

9

..

..

..

15,7

Kalmar

16

..

..

..

14,0

Gotlands

9

..

..

..

18,9

Blekinge

5

..

..

..

13,1

Skåne

33

68,2

29,1

0,0

11,7

Hallands

19

..

..

..

12,0

Västra Götalands

93

75,1

23,5

1,1

29,5

Värmlands

34

76,1

22,3

1,0

33,4

Örebro

17

..

..

..

27,6

Västmanlands

8

..

..

..

24,0

Dalarnas

21

76,4

15,4

2,3

28,2

Gävleborgs

21

80,2

18,9

0,0

26,8

Västernorrlands

16

..

..

..

22,3

Jämtlands

16

..

..

..

32,8

Västerbottens

17

..

..

..

12,2

Norrbottens

6

..

..

..

9,9

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

75,3

20,3

1,6

6,9

Götalands mellanbygder

35

78,7

19,6

0,0

15,3

Götalands norra slättbygder

59

77,6

21,9

0,1

33,4

Svealands slättbygder

73

78,1

18,1

1,9

26,6

Götalands skogsbygder

97

79,3

19,5

1,1

19,9

Mell Sveriges skogsbygder

55

71,7

20,9

4,0

29,2

Nedre Norrland

55

86,0

11,0

0,4

27,2

Övre Norrland

26

91,2

5,4

1,5

12,6

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2012

424

79,1

18,0

1,4

22,5

2011

430

79,0

18,2

1,9

23,1

2010

435

79,5

19,1

1,4

22,4

2009

455

80,0

18,9

1,1

22,7

2008

468

78,9

19,6

1,5

23,9

2007

475

77,8

20,8

1,4

26,5


 

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Andel ekologisk areal (med miljöersättning för ekologisk odling) av total slåtter- och betesvallsareal. Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1301.