Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Spannmål. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2012

Hektar och procent av grödarealen

26. Cereals. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2012

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ekologisk

 

Konventionell

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11,4

330

23,0

 

3,2

860

29,3

Uppsala

4,6

360

9,9

 

4,9

3 680

14,0

Södermanlands

1,1

50

13,6

 

1,3

640

18,5

Östergötlands

2,8

260

25,3

 

0,4

330

24,2

Jönköpings

6,0

120

28,8

 

8,6

1 090

30,1

Kronobergs

2,6

20

18,5

 

5,8

380

32,4

Kalmar

3,8

70

20,1

 

0,4

120

41,9

Gotlands

3,4

80

36,7

 

0,7

200

53,6

Blekinge

..

..

..

 

0,1

0

96,0

Skåne

0,2

10

39,9

 

0,4

920

53,3

Hallands

8,5

150

22,3

 

2,4

1 050

30,8

Västra Götalands

6,3

1 660

19,3

 

2,8

4 600

14,7

Värmlands

12,9

800

17,6

 

7,0

1 430

25,3

Örebro

6,8

230

15,3

 

3,2

1 490

16,3

Västmanlands

2,9

170

12,3

 

3,0

1 410

25,2

Dalarnas

7,0

210

10,4

 

4,6

620

20,4

Gävleborgs

21,0

530

23,7

 

12,2

1 510

20,1

Västernorrlands

44,7

350

17,2

 

45,9

1 410

13,2

Jämtlands

39,3

400

11,7

 

29,1

360

22,9

Västerbottens

38,1

250

14,0

 

30,1

2 240

15,8

Norrbottens

..

..

..

 

43,7

1 440

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3,9

120

27,7

 

0,5

940

35,7

Götalands mellanbygder

1,5

80

33,7

 

0,6

730

65,9

Götalands norra slättbygder

1,9

530

18,3

 

0,7

1 510

22,2

Svealands slättbygder

5,4

1 530

11,2

 

3,3

8 330

9,1

Götalands skogsbygder

13,9

1 470

21,3

 

5,7

4 630

13,7

Mell Sveriges skogsbygder

11,5

1 000

14,4

 

7,0

2 650

15,9

Nedre Norrland

33,4

1 270

11,2

 

20,5

3 090

12,5

Övre Norrland

33,0

360

10,4

 

33,8

3 640

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

7,0

6 190

6,5

 

2,8

25 600

5,5

2011

3,9

3 320

7,4

 

2,1

18 880

6,7

2010

2,6

..

..

 

1,0

..

..

2009

1,4

..

..

 

0,6

..

..

2008

2,7

..

..

 

0,9

..

..

2007

1,3

..

..

 

0,5

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Från år 2007 inklusive majs.