Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Höstråg. Skörd 2012. Ekologisk odling

3a. Winter rye. Harvest in 2012. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

20

17,4

..

..

..

Uppsala

11

..

..

160

13,5

..

..

..

Södermanlands

8

..

..

70

12,1

..

..

..

Östergötlands

7

..

..

150

5,1

..

..

..

Jönköpings

2

..

..

10

39,5

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

10

13,7

..

..

..

Kalmar

7

..

..

70

12,8

..

..

..

Gotlands

14

..

..

160

18,0

..

..

..

Blekinge

3

..

..

0

3,2

..

..

..

Skåne

15

..

..

270

2,2

..

..

..

Hallands

8

..

..

50

24,3

..

..

..

Västra Götalands

10

..

..

240

11,7

..

..

..

Värmlands

1

..

..

10

4,0

..

..

..

Örebro

2

..

..

30

7,6

..

..

..

Västmanlands

4

..

..

40

17,9

..

..

..

Dalarnas

5

..

..

40

13,2

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

10

87,3

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

100,0

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

180

3,0

..

..

..

Götalands mellanbygder

29

3 500

1,6

340

4,6

1 200

1,5

53

Götalands norra slättbygder

16

..

..

320

6,9

..

..

..

Svealands slättbygder

28

2 940

2,5

330

12,8

1 000

2,5

57

Götalands skogsbygder

14

..

..

90

9,5

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

5

..

..

70

16,0

..

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

10

49,4

..

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

6,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

104

3 440

1,9

1 330

6,1

4 600

1,9

53

2011

103

2 100

2,1

2 180

9,1

4 600

2,0

37

2010

111

2 120

4,2

2 040

8,5

4 300

4,9

41

2009

172

2 750

2,8

3 210

8,8

8 800

2,8

44

2008

139

3 050

2,4

2 550

9,3

7 800

2,4

47

2007

110

3 020

1,4

1 880

7,6

5 700

2,0

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

2 610

.

2 370

.

6 200

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1301. Areal skördad som grönfoder ingår ej.