Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Oljelin. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2012

Hektar och procent av grödarealen

30. Oil flax. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2012

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ekologisk

 

Konventionell

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

-

-

-

 

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

 

8,1

350

34,0

Jönköpings

-

-

-

 

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

 

-

-

-

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

Blekinge

-

-

-

 

-

-

-

Skåne

..

..

..

 

..

..

..

Hallands

-

-

-

 

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

 

9,4

210

36,3

Värmlands

-

-

-

 

-

-

-

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

-

-

-

 

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

9,0

560

25,6

Svealands slättbygder

..

..

..

 

24,6

410

14,9

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

..

..

..

 

11,9

1 030

15,5

2011

..

..

..

 

0,8

110

46,1

2010

..

..

..

 

0,9

..

..

2009

..

..

..

 

0,5

..

..

2008

..

..

..

 

4,3

..

..

2007

..

..

..

 

3,2

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).