Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

34. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder 2012

Hektar och procent total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

34. Rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder in 2012

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Raps och rybs

Grönfoderareal

 

Oljelin

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

 

-

-

-

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

-

-

-

Blekinge

..

..

..

 

-

-

-

Skåne

0,0

0

0,0

 

-

-

-

Hallands

..

..

..

 

-

-

-

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

-

-

-

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

 

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

-

-

-

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

-

-

-

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,0

0

0,0

 

..

..

..

2011

0,5

10

17,2

 

..

..

..

2010

1,6

40

..

 

..

..

..

2009

8,4

170

..

 

..

..

..

2008

1,0

30

..

 

3,1

10

..

2007

1,5

50

..

 

..

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.