Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 14 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Höstråg. Skörd 2012. Konventionell odling

3b. Winter rye. Harvest in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

120

Uppsala

23

5 030

3,1

1 000

Södermanlands

11

..

..

480

Östergötlands

50

6 640

2,9

2 710

Jönköpings

-

..

..

20

Kronobergs

4

..

..

50

Kalmar

15

..

..

440

Gotlands

17

..

..

730

Blekinge

4

..

..

130

Skåne

165

7 110

2,1

12 020

Hallands

5

..

..

150

Västra Götalands

35

5 380

3,7

1 840

Värmlands

4

..

..

150

Örebro

5

..

..

360

Västmanlands

3

..

..

190

Dalarnas

5

..

..

260

Gävleborgs

1

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

106

7 300

2,1

5 880

Götalands mellanbygder

93

6 630

3,2

7 030

Götalands norra slättbygder

78

6 290

2,2

4 280

Svealands slättbygder

53

5 150

2,1

2 250

Götalands skogsbygder

15

..

..

870

Mellersta Sveriges skogsb.

8

..

..

350

Nedre Norrland

2

..

..

10

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

355

6 540

1,5

20 660

2011

380

5 650

1,4

21 710

2010

362

5 190

1,4

22 080

2009

492

6 260

1,1

33 360

2008

447

6 490

1,0

24 950

2007

372

5 830

1,1

22 720

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

5 880

.

24 960


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.