alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Höstvete. Skörd 2013. Ekologisk odling

1a. Winter wheat. Harvest in 2013. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

340

5,9

..

..

..

Uppsala

52

2 860

1,2

1 170

13,6

3 300

1,2

90

Södermanlands

21

2 500

2,2

390

3,8

1 000

2,2

59

Östergötlands

72

3 830

1,8

2 340

7,1

9 000

1,8

61

Jönköpings

6

..

..

150

17,5

..

..

..

Kronobergs

4

..

..

40

10,6

..

..

..

Kalmar

21

3 380

1,9

380

3,6

1 300

1,9

48

Gotlands

28

3 270

2,9

410

6,5

1 400

2,9

57

Blekinge

7

..

..

70

2,4

..

..

..

Skåne

22

3 310

2,1

410

0,5

1 400

2,1

44

Hallands

8

..

..

180

5,7

..

..

..

Västra Götalands

54

3 160

3,7

2 040

6,8

6 400

3,7

52

Värmlands

12

..

..

240

14,9

..

..

..

Örebro

10

..

..

140

2,7

..

..

..

Västmanlands

36

3 170

3,6

890

20,0

2 800

3,6

82

Dalarnas

15

..

..

230

23,1

..

..

..

Gävleborgs

5

..

..

110

25,8

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

98,5

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

..

..

290

0,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

54

3 490

1,5

790

2,3

2 800

1,5

51

Götalands norra slättbygder

110

3 510

2,1

3 860

6,7

13 600

2,1

56

Svealands slättbygder

137

2 760

1,4

3 000

8,6

8 300

1,5

68

Götalands skogsbygder

40

3 180

5,6

1 000

10,4

3 200

5,6

53

Mellersta Sveriges skogsb.

27

2 490

4,4

560

15,0

1 400

4,4

59

Nedre Norrland

2

..

..

40

13,7

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

384

3 170

1,2

9 540

4,6

30 200

1,2

49

2012

486

3 590

1,2

13 400

4,7

48 100

1,2

51

2011

514

3 160

0,9

15 260

4,4

48 200

1,0

55

2010

458

2 940

1,3

13 830

4,2

40 600

1,3

51

2009

474

3 130

0,9

14 440

4,4

45 100

0,9

49

2008

476

3 700

1,3

12 770

4,1

47 200

1,3

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

3 300

.

13 940

.

45 800

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.