alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Vårkorn. Skörd 2013. Konventionell odling

5b. Spring barley. Harvest in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

80

4 170

2,0

10 930

Uppsala

204

4 430

1,4

39 040

Södermanlands

123

4 660

1,5

17 050

Östergötlands

217

5 390

1,7

22 850

Jönköpings

52

4 300

4,5

5 520

Kronobergs

39

4 110

4,3

2 350

Kalmar

119

4 710

2,6

8 590

Gotlands

138

4 770

1,4

13 450

Blekinge

60

4 820

4,3

3 210

Skåne

507

6 300

0,8

77 400

Hallands

136

5 560

1,8

22 430

Västra Götalands

325

5 210

1,6

54 570

Värmlands

80

3 940

4,4

10 170

Örebro

116

5 250

1,5

17 170

Västmanlands

135

4 980

1,4

18 700

Dalarnas

56

4 050

2,3

6 840

Gävleborgs

48

3 630

3,0

8 150

Västernorrlands

33

2 780

6,1

2 420

Jämtlands

24

2 940

4,6

1 310

Västerbottens

53

3 220

3,5

7 710

Norrbottens

50

2 950

2,1

3 230

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

452

6 400

0,8

70 630

Götalands mellanbygder

392

5 300

1,0

41 710

Götalands norra slättbygder

445

5 490

1,2

64 120

Svealands slättbygder

693

4 630

0,8

107 740

Götalands skogsbygder

282

4 450

2,2

30 990

Mellersta Sveriges skogsb

127

4 110

2,2

15 190

Nedre Norrland

99

3 440

3,1

11 860

Övre Norrland

105

3 140

2,6

11 010

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

2 595

5 100

0,5

353 190

2012

2 490

4 670

0,8

342 560

2011

2 397

4 450

0,7

293 790

2010

2 309

4 020

0,7

276 000

2009

2 476

4 690

0,6

328 050

2008

2 692

4 220

0,6

372 400

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

4 410

.

322 560


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.