alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Havre. Skörd 2013. Ekologisk odling

6a. Oats. Harvest in 2013. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

35

2 290

5,7

1 040

20,2

2 400

5,7

60

Uppsala

91

2 370

1,1

2 010

18,9

4 800

1,5

61

Södermanlands

68

2 290

2,4

1 800

14,4

4 100

2,6

55

Östergötlands

96

3 230

2,2

2 080

18,4

6 700

3,1

71

Jönköpings

25

2 540

7,1

590

11,0

1 500

12,8

62

Kronobergs

12

..

..

200

7,2

..

..

..

Kalmar

12

..

..

230

8,2

..

..

..

Gotlands

23

3 040

3,7

280

20,7

800

8,8

76

Blekinge

4

..

..

10

1,3

..

..

..

Skåne

48

4 090

1,6

780

7,8

3 200

2,7

67

Hallands

16

..

..

280

3,3

..

..

..

Västra Götalands

141

2 880

2,9

11 960

16,1

34 400

3,4

59

Värmlands

70

2 000

2,7

2 560

32,0

5 100

3,8

48

Örebro

54

3 200

2,9

1 570

10,3

5 000

3,5

67

Västmanlands

80

2 450

2,0

2 670

15,2

6 500

2,2

52

Dalarnas

39

2 750

1,5

920

21,8

2 500

3,6

76

Gävleborgs

24

2 680

4,2

870

26,9

2 300

4,2

80

Västernorrlands

8

..

..

90

20,9

..

..

..

Jämtlands

5

..

..

40

41,9

..

..

..

Västerbottens

8

..

..

80

12,6

..

..

..

Norrbottens

2

..

..

10

1,8

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

4 210

2,4

440

3,5

1 900

4,7

68

Götalands mellanbygder

52

3 560

3,2

700

14,8

2 500

6,5

77

Götalands norra slättbygder

184

3 100

2,5

10 960

16,3

34 000

2,5

62

Svealands slättbygder

363

2 380

1,0

10 270

16,3

24 400

1,1

53

Götalands skogsbygder

93

2 580

6,0

3 580

12,3

9 200

8,6

65

Mellersta Sveriges skogsb

104

2 620

3,2

3 280

22,5

8 600

4,5

68

Nedre Norrland

29

2 560

5,9

660

24,8

1 700

11,4

84

Övre Norrland

10

..

..

90

9,8

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

861

2 750

1,3

30 020

15,4

82 500

1,6

59

2012

842

2 280

1,9

30 700

16,0

70 000

2,0

55

2011

825

2 480

1,7

25 630

14,6

63 500

2,3

60

2010

748

2 130

1,8

23 640

14,9

50 400

2,7

57

2009

836

2 450

1,8

29 990

16,1

73 600

2,2

57

2008

845

2 350

2,0

30 580

13,7

71 900

2,3

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

2 340

.

28 110

.

65 900

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.