alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Havre. Skörd 2013. Konventionell odling

6b. Oats. Harvest in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

57

3 810

3,2

4 120

Uppsala

98

3 910

4,0

8 600

Södermanlands

126

4 140

2,7

10 640

Östergötlands

129

4 520

3,8

9 130

Jönköpings

55

4 120

3,3

4 710

Kronobergs

41

3 940

4,5

2 600

Kalmar

35

4 390

5,0

2 530

Gotlands

37

4 020

3,4

1 070

Blekinge

25

4 300

5,9

690

Skåne

133

6 140

1,7

9 160

Hallands

99

5 090

4,8

8 340

Västra Götalands

388

4 850

1,5

61 630

Värmlands

70

4 160

2,6

5 500

Örebro

124

4 770

2,8

13 720

Västmanlands

129

4 720

1,7

14 780

Dalarnas

45

3 640

5,0

3 310

Gävleborgs

32

3 370

3,7

2 720

Västernorrlands

7

..

..

280

Jämtlands

1

..

..

50

Västerbottens

12

..

..

630

Norrbottens

20

2 960

6,0

300

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

170

6 190

1,4

12 250

Götalands mellanbygder

92

4 590

2,5

3 970

Götalands norra slättbygder

412

5 030

1,5

56 280

Svealands slättbygder

562

4 460

1,1

52 900

Götalands skogsbygder

245

3 970

2,4

24 720

Mellersta Sveriges skogsb

119

3 840

3,4

11 200

Nedre Norrland

31

3 040

6,2

2 270

Övre Norrland

32

3 030

5,9

920

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

1 663

4 640

0,8

164 510

2012

1 572

4 130

1,2

160 100

2011

1 550

4 160

1,1

148 900

2010

1 467

3 750

1,3

133 520

2009

1 595

4 300

1,0

157 470

2008

1 866

3 890

0,9

190 870

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

4 050

.

158 170


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.