alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Rågvete. Skörd 2013. Ekologisk odling

7a. Triticale. Harvest in 2013. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

90

24,8

..

..

..

Uppsala

8

..

..

150

27,3

..

..

..

Södermanlands

9

..

..

220

17,9

..

..

..

Östergötlands

29

3 780

3,7

630

16,8

2 400

3,7

71

Jönköpings

6

..

..

70

21,2

..

..

..

Kronobergs

4

..

..

40

12,9

..

..

..

Kalmar

14

..

..

140

3,9

..

..

..

Gotlands

5

..

..

60

2,5

..

..

..

Blekinge

3

..

..

40

7,2

..

..

..

Skåne

29

3 830

1,4

510

11,7

2 000

2,2

63

Hallands

1

..

..

10

0,6

..

..

..

Västra Götalands

22

3 200

4,7

600

20,0

1 900

4,8

60

Värmlands

12

..

..

230

66,1

..

..

..

Örebro

8

..

..

160

32,6

..

..

..

Västmanlands

4

..

..

50

19,8

..

..

..

Dalarnas

2

..

..

30

40,0

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

100,0

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

270

10,6

..

..

..

Götalands mellanbygder

30

3 350

2,9

360

4,7

1 200

2,8

65

Götalands norra slättbygder

37

3 440

3,5

910

17,2

3 100

3,5

64

Svealands slättbygder

40

2 660

2,2

820

27,2

2 200

2,4

61

Götalands skogsbygder

29

3 690

4,3

440

12,6

1 600

5,0

80

Mellersta Sveriges skogsb

10

..

..

200

23,3

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

100,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

159

3 250

1,6

3 000

13,1

9 800

1,7

62

2012

139

3 720

1,3

2 830

11,9

10 500

2,0

61

2011

122

3 010

3,0

2 650

11,0

8 000

2,9

65

2010

150

2 690

2,7

3 050

8,5

8 200

2,7

59

2009

244

2 740

1,9

4 940

9,3

13 600

2,5

55

2008

224

3 790

1,2

3 950

8,1

15 000

1,8

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

3 190

.

3 480

.

11 100

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.