alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Rågvete. Skörd 2013. Konventionell odling

7b. Triticale. Harvest in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

260

Uppsala

7

..

..

390

Södermanlands

17

..

..

1 000

Östergötlands

52

5 320

3,0

3 150

Jönköpings

8

..

..

320

Kronobergs

14

..

..

270

Kalmar

64

5 060

2,7

3 360

Gotlands

59

4 960

3,1

2 340

Blekinge

16

..

..

500

Skåne

46

6 080

2,5

3 850

Hallands

25

5 950

3,3

1 410

Västra Götalands

42

5 290

3,3

2 380

Värmlands

5

..

..

120

Örebro

8

..

..

330

Västmanlands

4

..

..

200

Dalarnas

-

..

..

40

Gävleborgs

-

..

..

20

Västernorrlands

1

..

..

40

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

39

6 420

2,1

2 300

Götalands mellanbygder

143

5 170

1,9

7 220

Götalands norra slättbygder

84

5 360

2,3

4 370

Svealands slättbygder

43

4 370

3,4

2 210

Götalands skogsbygder

54

4 630

4,9

3 140

Mellersta Sveriges skogsb

10

..

..

660

Nedre Norrland

1

..

..

50

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

374

5 220

1,2

19 950

2012

406

6 150

1,1

20 920

2011

418

4 620

1,9

21 350

2010

589

4 560

1,4

32 850

2009

768

5 000

1,1

48 250

2008

855

5 740

0,9

44 810

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

5 210

.

33 640


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.