alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Blandsäd. Skörd 2013. Ekologisk odling

8a. Mixed grain. Harvest in 2013. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

290

78,8

..

..

..

Uppsala

30

2 720

1,8

750

39,7

2 000

4,9

..

Södermanlands

12

..

..

280

31,6

..

..

..

Östergötlands

31

3 150

2,7

760

34,8

2 400

5,9

..

Jönköpings

20

3 090

3,9

490

42,7

1 500

10,5

..

Kronobergs

4

..

..

40

24,3

..

..

..

Kalmar

13

..

..

260

29,6

..

..

..

Gotlands

18

..

..

190

62,3

..

..

..

Blekinge

6

..

..

40

40,9

..

..

..

Skåne

21

3 520

2,1

540

75,3

1 900

6,0

..

Hallands

4

..

..

150

18,9

..

..

..

Västra Götalands

52

3 030

1,9

2 720

37,4

8 200

8,3

64

Värmlands

12

..

..

330

43,0

..

..

..

Örebro

12

..

..

250

100,0

..

..

..

Västmanlands

9

..

..

400

72,8

..

..

..

Dalarnas

7

..

..

80

27,4

..

..

..

Gävleborgs

8

..

..

170

69,2

..

..

..

Västernorrlands

3

..

..

40

39,2

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

18,9

..

..

..

Västerbottens

1

..

..

10

10,6

..

..

..

Norrbottens

1

..

..

40

61,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

270

46,6

..

..

..

Götalands mellanbygder

38

3 590

2,2

460

56,8

1 700

5,8

86

Götalands norra slättbygder

57

3 160

1,8

2 720

44,6

8 600

6,5

63

Svealands slättbygder

74

2 600

1,8

1 910

43,9

5 000

4,4

68

Götalands skogsbygder

58

3 130

2,0

1 500

27,6

4 600

9,5

80

Mellersta Sveriges skogsb

26

2 680

3,1

740

58,5

1 900

8,7

..

Nedre Norrland

13

..

..

180

47,1

..

..

..

Övre Norrland

2

..

..

50

30,8

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

276

3 010

1,0

7 810

40,8

23 300

3,4

71

2012

268

2 240

2,4

7 980

44,5

17 800

3,8

62

2011

348

2 480

1,7

10 730

47,2

26 500

3,2

69

2010

335

2 350

2,0

10 200

44,4

24 000

4,4

70

2009

305

2 740

2,0

8 370

43,0

22 900

5,5

69

2008

281

2 480

1,9

6 860

36,3

17 000

6,5

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

2 460

.

8 830

.

21 600

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.