alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Blandsäd. Skörd 2013. Konventionell odling

8b. Mixed grain. Harvest in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

80

Uppsala

13

..

..

950

Södermanlands

15

..

..

710

Östergötlands

15

..

..

1 410

Jönköpings

14

..

..

670

Kronobergs

3

..

..

140

Kalmar

11

..

..

750

Gotlands

5

..

..

130

Blekinge

2

..

..

70

Skåne

3

..

..

100

Hallands

3

..

..

320

Västra Götalands

63

4 740

2,8

4 600

Värmlands

5

..

..

90

Örebro

1

..

..

40

Västmanlands

2

..

..

120

Dalarnas

4

..

..

170

Gävleborgs

3

..

..

110

Västernorrlands

3

..

..

50

Jämtlands

2

..

..

40

Västerbottens

5

..

..

110

Norrbottens

1

..

..

20

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

140

Götalands mellanbygder

11

..

..

340

Götalands norra slättbygder

56

5 040

2,6

3 490

Svealands slättbygder

34

3 820

6,2

2 080

Götalands skogsbygder

48

3 900

6,3

3 510

Mellersta Sveriges skogsb

9

..

..

780

Nedre Norrland

8

..

..

210

Övre Norrland

6

..

..

130

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

174

4 220

2,8

10 920

2012

161

3 620

4,6

9 710

2011

184

3 580

2,8

11 310

2010

236

3 380

3,1

12 970

2009

153

3 950

2,7

11 130

2008

183

3 420

3,2

11 650

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

3 590

.

11 350


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.