alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Majs. Skörd 2013. Konventionell odling

9b. Grain maize. Harvest in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

8

..

..

140

Gotlands

1

..

..

0

Blekinge

1

..

..

10

Skåne

28

5 860

3,7

1 120

Hallands

-

-

-

-

Västra Götalands

-

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

Västmanlands

-

..

..

80

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

6 050

3,7

1 140

Götalands mellanbygder

12

..

..

310

Götalands norra slättbygder

-

-

-

-

Svealands slättbygder

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

1

..

..

0

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

38

6 070

3,3

1 230

2012

36

6 380

3,8

2 320

2011

40

7 920

2,1

2 070

2010

32

5 610

5,0

1 330

2009

24

6 530

3,2

1 080

2008

21

6 460

6,0

900

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

6 580

.

1 540


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.