alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Ärter. Skörd 2013. Ekologisk odling

10a. Peas. Harvest in 2013. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

150

19,4

..

..

..

Uppsala

18

..

..

300

12,6

..

..

..

Södermanlands

9

..

..

90

12,9

..

..

..

Östergötlands

12

..

..

300

13,9

..

..

..

Jönköpings

2

..

..

10

43,7

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

2

..

..

20

2,3

..

..

..

Gotlands

7

..

..

70

5,4

..

..

..

Blekinge

1

..

..

10

27,3

..

..

..

Skåne

5

..

..

20

6,1

..

..

..

Hallands

-

..

..

20

13,8

..

..

..

Västra Götalands

14

..

..

330

23,7

..

..

..

Värmlands

8

..

..

140

68,7

..

..

..

Örebro

7

..

..

90

12,4

..

..

..

Västmanlands

15

..

..

150

14,9

..

..

..

Dalarnas

8

..

..

120

51,4

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

50

65,8

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

0

0,9

..

..

..

Götalands mellanbygder

14

..

..

110

5,2

..

..

..

Götalands norra slättbygder

22

3 280

8,2

540

17,3

1 800

8,2

83

Svealands slättbygder

60

2 240

1,4

870

15,4

1 900

1,4

72

Götalands skogsbygder

6

..

..

70

19,5

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

13

..

..

270

44,6

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

116

2 690

3,2

1 840

15,1

5 000

5,0

77

2012

136

1 600

5,8

2 080

16,2

3 400

5,9

54

2011

154

1 880

4,8

2 390

15,0

4 500

5,0

65

2010

172

1 810

1,9

2 740

12,1

5 000

2,1

74

2009

164

1 960

2,5

2 620

16,1

5 100

2,5

62

2008

175

1 920

2,7

2 520

23,5

4 800

2,7

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

1 830

.

2 470

.

4 600

.

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.