alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Höstvete. Skörd 2013. Konventionell odling

1b. Winter wheat. Harvest in 2013. Non-organic farming

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

58

3 550

3

5 520

Uppsala

90

3 190

4,9

7 460

Södermanlands

108

4 200

2,0

9 670

Östergötlands

216

6 280

1,4

30 410

Jönköpings

15

..

..

730

Kronobergs

13

..

..

340

Kalmar

112

7 000

1,7

10 350

Gotlands

92

5 690

2,5

5 900

Blekinge

53

6 650

2,3

2 960

Skåne

459

7 590

0,7

83 950

Hallands

43

6 840

2,5

2 930

Västra Götalands

222

6 060

1,7

27 990

Värmlands

29

5 390

3,5

1 370

Örebro

66

5 400

4,3

5 190

Västmanlands

46

3 860

3,8

3 540

Dalarnas

13

..

..

780

Gävleborgs

6

..

..

300

Västernorrlands

2

..

..

70

Jämtlands

-

..

..

0

Västerbottens

1

..

..

10

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

370

7 770

0,7

67 420

Götalands mellanbygder

329

6 850

1,0

33 890

Götalands norra slättbygder

393

6 240

1,0

54 230

Svealands slättbygder

379

4 050

2,1

31 820

Götalands skogsbygder

115

5 960

2,4

8 660

Mellersta Sveriges skogsb.

54

4 250

8,6

3 190

Nedre Norrland

3

..

..

240

Övre Norrland

1

..

..

10

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

1 644

6 490

0,6

199 450

2012

1 857

6 970

0,5

270 030

2011

2 150

5 750

0,6

334 080

2010

2 099

5 760

0,5

316 820

2009

2 106

6 440

0,5

311 860

2008

2 107

6 550

0,5

298 630

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

6 290

.

306 280


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.