alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Ärter. Skörd 2013. Konventionell odling

10b. Peas. Harvest in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

640

Uppsala

53

2 960

2,6

2 100

Södermanlands

28

2 950

5,8

600

Östergötlands

54

3 950

3,0

1 880

Jönköpings

1

..

..

10

Kronobergs

-

..

..

0

Kalmar

25

3 570

3,9

690

Gotlands

39

3 810

3,9

1 200

Blekinge

2

..

..

10

Skåne

9

..

..

350

Hallands

7

..

..

140

Västra Götalands

31

3 720

5,1

1 010

Värmlands

2

..

..

70

Örebro

22

3 650

3,5

630

Västmanlands

26

3 470

2,0

840

Dalarnas

4

..

..

100

Gävleborgs

2

..

..

20

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

Västerbottens

-

..

..

0

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12

..

..

330

Götalands mellanbygder

64

3 780

2,7

1 980

Götalands norra slättbygder

71

3 940

2,9

2 590

Svealands slättbygder

145

3 090

1,6

4 790

Götalands skogsbygder

14

..

..

240

Mellersta Sveriges skogsb

15

..

..

340

Nedre Norrland

1

..

..

10

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

322

3 490

1,3

10 300

2012

337

2 960

2,8

10 780

2011

386

2 880

1,8

13 450

2010

537

2 460

1,7

19 820

2009

428

3 160

1,5

13 680

2008

283

2 950

2,1

8 270

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

2 880

.

13 200


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.