alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Åkerbönor. Skörd 2013. Ekologisk odling

11a. Field beans. Harvest in 2013. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

40

37,0

..

..

..

Uppsala

17

..

..

270

64,5

..

..

..

Södermanlands

19

..

..

340

36,1

..

..

..

Östergötlands

78

3 130

1,0

1 800

46,3

5 600

1,1

85

Jönköpings

1

..

..

10

18,3

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

13

..

..

190

91,9

..

..

..

Gotlands

6

..

..

90

39,1

..

..

..

Blekinge

1

..

..

10

17,4

..

..

..

Skåne

19

..

..

400

29,9

..

..

..

Hallands

16

..

..

270

38,8

..

..

..

Västra Götalands

76

3 030

2,6

3 340

42,6

10 100

2,6

81

Värmlands

9

..

..

200

49,3

..

..

..

Örebro

14

..

..

210

46,5

..

..

..

Västmanlands

19

..

..

370

49,0

..

..

..

Dalarnas

1

..

..

40

100,0

..

..

..

Gävleborgs

3

..

..

40

84,1

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

100,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

18

..

..

350

23,8

..

..

..

Götalands mellanbygder

25

3 360

1,7

420

60,6

1 400

1,6

..

Götalands norra slättbygder

126

3 150

1,5

4 370

41,4

13 700

1,5

84

Svealands slättbygder

78

2 870

1,3

1 340

46,7

3 900

1,7

77

Götalands skogsbygder

31

2 630

5,6

810

62,0

2 100

5,6

..

Mellersta Sveriges skogsb

18

..

..

310

58,5

..

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

10

..

..

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

100,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

296

3 080

1,2

7 600

43,5

23 400

1,2

82

2012

279

2 930

1,9

7 750

43,2

22 700

1,9

78

2011

278

3 020

1,7

7 600

47,7

23 000

1,9

85

2010

243

2 060

4,4

6 380

48,9

13 100

4,4

76

2009

182

3 140

2,0

4 650

58,4

14 600

2,1

86

2008

155

2 210

2,9

4 330

68,9

9 600

3,0

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

2 670

.

6 140

.

16 600

.

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.