alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Åkerbönor. Skörd 2013. Konventionell odling

11b. Field beans. Harvest in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

..

..

90

Uppsala

1

..

..

150

Södermanlands

10

..

..

600

Östergötlands

47

3 680

3,6

2 100

Jönköpings

-

..

..

50

Kronobergs

-

..

..

10

Kalmar

-

..

..

20

Gotlands

2

..

..

140

Blekinge

2

..

..

40

Skåne

14

..

..

930

Hallands

12

..

..

430

Västra Götalands

78

3 740

2,3

4 500

Värmlands

7

..

..

200

Örebro

12

..

..

240

Västmanlands

8

..

..

380

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

..

..

10

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

22

4 040

3,7

1 120

Götalands mellanbygder

3

..

..

270

Götalands norra slättbygder

109

3 730

2,0

6 190

Svealands slättbygder

33

3 720

2,9

1 540

Götalands skogsbygder

17

..

..

490

Mellersta Sveriges skogsb

9

..

..

260

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

193

3 740

1,5

9 880

2012

178

3 730

2,6

10 140

2011

158

3 570

2,3

8 310

2010

144

2 690

2,4

6 650

2009

70

3 670

2,6

3 310

2008

46

2 580

3,5

1 930

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

3 250

.

6 070


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.