alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12a. Höstraps. Skörd 2013. Ekologisk odling

12a. Winter rape. Harvest in 2013. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

0

0,3

..

..

..

Uppsala

7

..

..

90

13,1

..

..

..

Södermanlands

2

..

..

30

3,1

..

..

..

Östergötlands

33

1 970

2,7

470

8,2

900

2,8

72

Jönköpings

2

..

..

20

10,5

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

0

4,0

..

..

..

Kalmar

4

..

..

50

1,2

..

..

..

Gotlands

14

..

..

160

3,6

..

..

..

Blekinge

2

..

..

10

0,7

..

..

..

Skåne

31

2 270

2,6

430

0,9

1 000

2,6

65

Hallands

-

..

..

10

0,3

..

..

..

Västra Götalands

20

1 560

10,0

560

10,9

900

10,1

65

Värmlands

3

..

..

30

82,1

..

..

..

Örebro

4

..

..

50

19,0

..

..

..

Västmanlands

2

..

..

60

39,7

..

..

..

Dalarnas

2

..

..

20

41,6

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5

..

..

70

0,2

..

..

..

Götalands mellanbygder

41

2 210

2,3

540

2,6

1 200

2,3

65

Götalands norra slättbygder

48

1 780

5,4

880

8,7

1 600

5,5

69

Svealands slättbygder

19

..

..

260

9,0

..

..

..

Götalands skogsbygder

13

..

..

180

6,4

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

2

..

..

40

10,6

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

128

1 750

2,7

1 990

2,8

3 500

2,7

53

2012

122

1 960

2,1

1 970

3,2

3 900

2,1

52

2011

85

1 470

5,6

1 490

2,6

2 200

5,5

47

2010

98

1 530

2,4

1 870

2,6

2 900

2,4

49

2009

69

1 430

2,5

1 370

2,0

2 000

2,5

40

2008

114

1 560

3,4

2 020

3,3

3 100

3,4

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

1 590

.

1 740

.

2 800

.

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.