alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Vårraps. Skörd 2013. Konventionell odling

13b. Spring rape. Harvest in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

72

1 560

2,6

4 070

Uppsala

148

1 740

2,0

11 500

Södermanlands

106

1 650

1,8

5 980

Östergötlands

123

1 990

2,0

6 710

Jönköpings

-

..

..

70

Kronobergs

6

..

..

100

Kalmar

16

..

..

410

Gotlands

44

2 120

4,8

1 570

Blekinge

10

..

..

170

Skåne

41

2 520

2,3

1 440

Hallands

42

2 220

3,7

1 590

Västra Götalands

140

2 070

1,9

7 310

Värmlands

37

1 890

2,9

1 710

Örebro

68

2 090

2,3

2 720

Västmanlands

99

1 950

1,7

4 960

Dalarnas

5

..

..

190

Gävleborgs

2

..

..

50

Västernorrlands

-

..

..

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

62

2 330

2,6

2 100

Götalands mellanbygder

68

2 220

3,4

2 260

Götalands norra slättbygder

215

2 090

1,5

12 050

Svealands slättbygder

521

1 770

1,0

30 450

Götalands skogsbygder

64

1 850

4,1

2 130

Mellersta Sveriges skogsb

28

1 970

2,5

1 520

Nedre Norrland

1

..

..

40

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

959

1 900

0,8

50 560

2012

869

1 970

0,8

45 030

2011

816

2 060

0,8

35 990

2010

722

1 520

1,0

35 460

2009

643

1 890

1,0

28 970

2008

610

2 000

1,0

24 080

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

1 890

.

33 910


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.